Vizija

Postati jedna od vodećih kompanija u regionu u oblasti menadžmenta i konsaltinga u zdravstvu i osiguranju.

© Copyright East Consulting Group 2010. E-mail: office@eastconsultinggroup.com