Usluge

Način rada i poslovni rezultati East Consulting Group su suma zajedničkog rada, znanja, stručnosti i iskustva naših konsultanata. Korišćenjem individualnog pristupa svakom Klijentu, želimo da pružimo najefikasnije usluge istraživanja tržišta, edukacije, unapređenje marketinga i prodaje, procena tržišta i razvoj novih poslovnih mogućnosti . Glavni princip rada East Consulting Group sa Klijentom je naša odgovornost za postizanje dogovorenih rezultata u svim fazama projekata i praćenje istih.

© Copyright East Consulting Group 2010. E-mail: office@eastconsultinggroup.com